www.Kokkolanvenekerho.fi

Kokkolan moottorivenekerho Materiaalipankki
Materiaalipankki
PDF Tulosta Sähköposti
Article Index
Materiaalipankki
Satama- ja vartiointisäännöt
Venepaikat
Vartiointi
Venekerhon logot
All Pages

VARTIOINTI

- venepaikkojen omistajat ja paikkojen vuokraajat vartioivat varaamillaan vuoroilla alueella

  touko- lokakuun välisenä aikana. Vartiovuorojen varauslistat ovat esillä vartiokopissa.

  Vartiovuorovaraukset on tehtävä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

- mikäli vartiovarausta ei ole tehty em. määräaikaan mennessä, vartiovuorot määrätään.

- jokainen on velvollinen huolehtimaan myös määrätyistä vuoroistaan.

- vartioinnin laiminlyönyt joutuu korvaamaan kerholle sanktiona euromäärän jonka kerhon

   hallitus määrää vuosittain.

 

VARTIOSÄÄNNÖT

- vartiovelvollisuus koskee kaikkia 18 vuotta täyttäneitä venepaikan omistajia ja venepaikan

   vuokranneita henkilöitä.

- vartiointi tapahtuu kello 21.00 – 06.00 välisenä aikana.

- mikäli vartiovuoroja vaihdetaan varauksen jälkeisenä aikana, vartiointivastuu on varauksen

  tehneellä.

- vartija ei saa esiintyä humalatilassa.

 

VARTIOINTIOHJEET

- vartioinnin tarkoituksena on estää varkaudet, ilkivalta ja paloturvallisuuden valvonta kerhon

  satama-alueella.

- ilmoitustaululla on luettelo kerhon venepaikoista ja kartta kerhon alueesta.

- vartijalla tulee olla taskulamppu ja vartijan tunnus (vartijaliivi joka löytyy vartiokopista).

- vartijan tulee huolehtia järjestyksestä kerhon alueella ja tarvittaessa pyrkiä poistamaan

   häiriönaiheuttajat kutsumalla tarvittaessa poliisiviranomaiset paikalle.

- huomauttaa veneiden kiinnityksen puutteesta ym:sta syntyvistä, tai jo syntyneistä vaara-

   tilanteista veneen omistajalle tahi satamakapteenille.

- esilläolevaan päiväkirjaan merkitään tiedot vartijasta ja mahdolliset poikkeavat tapaukset

Vartiointitehtävistä on laajempi erillinen luettelo liitteenä.

 

VALVONTA

- satamasääntöjen noudattamista valvovat satamakapteeni, katsastusmiehet ja satamalautakunnan jäsenet.                       

1.               Ensimmäinen huomautus jätetään kirjallisena veneeseen.

2.               Toinen huomautus postitetaan kotiosoitteeseen. Huomautukset arkistoidaan.

3.               Ellei puutteellisuutta korjata kahden viikon sisällä seura suorittaa tarpeelliset toimenpiteet ja laskuttaa asianosaista.