www.Kokkolanvenekerho.fi

Kokkolan moottorivenekerho Materiaalipankki
PDF Tulosta Sähköposti
Article Index
Materiaalipankki
Satama- ja vartiointisäännöt
Venepaikat
Vartiointi
Venekerhon logot
All Pages

Ohjeita jäsenille

 

Seuraavilla sivuilla on ohjeita venekerhon jäsenille

 


 

KOKKOLAN VENEKERHO RY                                          

 

 

SATAMA- JA VARTIOINTISÄÄNNÖT

mahdollisimman hyvän toimivuuden ja viihtyvyyden säilyttämiseksi Kokkolan Venekerho Ry on

hyväksynyt seuraavat kerhon alueen käyttöä ja vartiointia koskevat säännöt:

 

YLEISTÄ

- noudata alueelle annettuja ohjeita, rajoituksia ja liikennemerkkejä.

- satama-altaassa veneiden nopeudet on sovitettava sellaisiksi, ettei häiritsevää aallokkoa synny.

- vältä tarpeetonta ajelua kerhon alueella.

- jos aiheutat vahinkoa toisen veneelle tai muulle omaisuudelle, ilmoita asiasta asianomaisille tai

   satamakapteenille.

- jollien , tai muiden tavaroiden säilyttäminen laitureilla on kielletty.

- jollat tulee säilyttää niille varatuissa paikoissa.

- käytä vettä säästäen ja sulje hanat käytön jälkeen.

- veneiden tankkauksen yhteydessä ei saa päästää polttoainetta satama-altaaseen.

- öljypitoisten, tai muiden likaavien pilssi- ja käymälävesien pumppaaminen satama-altaaseen on

   ehdottomasti kielletty.

 

- veneilykauden aikana on vartiomiehellä hyvä olla puhelin käytössä hätätapauksia varten. 

- veneet katsastetaan vuosittain kesäkuussa seuran kotisatamassa.

- venepaikan omistajat ja venepaikan vuokraajat ovat vartiovelvollisia.

- ole talkoohenkinen ja avulias.

 


VENEPAIKAT

Kerhon myöntämän venepaikan säilyttämisen edellytyksenä on:

1.               että venepaikan omistaja tai venepaikan vuokraaja on kerhon jäsen.

2.               että                                                                     on suorittanut kaikki maksut                  ajallaan.

3.               että satamasääntöä ja seuran muita sääntöjä on noudatettu.

 

Venepaikka on henkilökohtainen. Kuitenkin seuran johtokunta pidättää itselleen oikeuden

venepaikkajärjestelyihin tärkeiden tilaisuuksien läpiviemiseksi. Venepaikkajärjestelyistä ilmoitetaan veneilijälle hyvissä ajoin.

 

VENEEN KIINNITYS

- noudata katsastusmiehen antamia ohjeita kiinnitysköysistä.

- kiinnitä veneesi kahdella keulaköydellä siten, että vene pysyy suorassa ja keskellä paikkaansa.

- peräkiinnitykseen on köytettävä kahta köyttä. Yhden kiinnitysköyden käyttö sallitaan ainoastaan

   mikäli veneen rakenne sitä edellyttää ja katsastusmies sen hyväksyy.

- käytä riittävän kokoisia lepuuttajia.

- huolehdi veneesi kiinnityksestä silloinkin, kun et itse ehdi vesille.

 

VENEEN KUNNOSTUS JA – HUOLTO

- huomioi kunnostustöitä tehtäessä myöskin naapurin työvaihe.

- ympäristö on suojattava veneen maalauksen ajaksi.

- vältä turhaa sähkön käyttöä ja käytä vain maadoitettuja ehdottomasti ehjiä sähkölaitteita.

- avotulen käyttö satama-alueella on kielletty.

                                                                                                                         

- pidä riittävät sammutusvälineet lähettyvillä kunnostaessasi venettä.

- laita roskat roskapönttöihin, älä jätä tarpeetonta rojua seuran alueelle.

   - siisti alue veneen vesillelaskun jälkeen. Pukit ja peitteet on siirrettävä niille varatulle alueelle.

- sähköä saa käyttää ainoastaan veneen syys- ja kevätkunnostukseen.

- laiturilla sähkön pienimuotoinen käyttö on sallittua. Turvallisuusmääräyksiä sähkön käytössä          

   noudatetaan tällöin omalla vastuulla. Veneen sähkölämmitys on kielletty.

- suurehkojen sähkötehojen pitempiaikaisesta käytöstä on sovittava satamakapteenin kanssa.

 


VARTIOINTI

- venepaikkojen omistajat ja paikkojen vuokraajat vartioivat varaamillaan vuoroilla alueella

  touko- lokakuun välisenä aikana. Vartiovuorojen varauslistat ovat esillä vartiokopissa.

  Vartiovuorovaraukset on tehtävä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

- mikäli vartiovarausta ei ole tehty em. määräaikaan mennessä, vartiovuorot määrätään.

- jokainen on velvollinen huolehtimaan myös määrätyistä vuoroistaan.

- vartioinnin laiminlyönyt joutuu korvaamaan kerholle sanktiona euromäärän jonka kerhon

   hallitus määrää vuosittain.

 

VARTIOSÄÄNNÖT

- vartiovelvollisuus koskee kaikkia 18 vuotta täyttäneitä venepaikan omistajia ja venepaikan

   vuokranneita henkilöitä.

- vartiointi tapahtuu kello 21.00 – 06.00 välisenä aikana.

- mikäli vartiovuoroja vaihdetaan varauksen jälkeisenä aikana, vartiointivastuu on varauksen

  tehneellä.

- vartija ei saa esiintyä humalatilassa.

 

VARTIOINTIOHJEET

- vartioinnin tarkoituksena on estää varkaudet, ilkivalta ja paloturvallisuuden valvonta kerhon

  satama-alueella.

- ilmoitustaululla on luettelo kerhon venepaikoista ja kartta kerhon alueesta.

- vartijalla tulee olla taskulamppu ja vartijan tunnus (vartijaliivi joka löytyy vartiokopista).

- vartijan tulee huolehtia järjestyksestä kerhon alueella ja tarvittaessa pyrkiä poistamaan

   häiriönaiheuttajat kutsumalla tarvittaessa poliisiviranomaiset paikalle.

- huomauttaa veneiden kiinnityksen puutteesta ym:sta syntyvistä, tai jo syntyneistä vaara-

   tilanteista veneen omistajalle tahi satamakapteenille.

- esilläolevaan päiväkirjaan merkitään tiedot vartijasta ja mahdolliset poikkeavat tapaukset

Vartiointitehtävistä on laajempi erillinen luettelo liitteenä.

 

VALVONTA

- satamasääntöjen noudattamista valvovat satamakapteeni, katsastusmiehet ja satamalautakunnan jäsenet.                       

1.               Ensimmäinen huomautus jätetään kirjallisena veneeseen.

2.               Toinen huomautus postitetaan kotiosoitteeseen. Huomautukset arkistoidaan.

3.               Ellei puutteellisuutta korjata kahden viikon sisällä seura suorittaa tarpeelliset toimenpiteet ja laskuttaa asianosaista.

 


 

Venekerhon logot

logo 100 x 100

 

 

logo 200 x 200