Veneiden katsastus sekä sammutinten tarkastuspäivä, Torstaina 28.5 klo. 14-18

Veneiden katsastukset alkaen klo. 16:15